گزارشگری کنترلهای داخلی مرتبط با صورت جریان وجوه نقد، نشریه شماره 78

 ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
گزارشگری کنترلهای داخلی مرتبط با صورت جریان  وجوه نقد، نشریه شماره 78

از زمان اجرای بخش قانون ساربینز-آکسلی در مورد گزارش اثربخشی کنترلهای داخلی، موضوع ارزیابی مدیریت و حسابرسان از کنترلهای داخلی مورد توجه زیادی قرار گرفته است در کشور ما موضوع گزارش کنترلهای داخلی طبق دستورعمل کنترلهای داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار الزامی شده است هیئت مدیره شرکت باید سیستم کنترلهای داخلی را با توجه به چارچوب کنترلهای داخلی ذکرشده در دستورعمل، دستکم به طور سالانه بررسی و  نتایج آن را در گزارشی با عنوان گزارش کنترلهای داخلی درج و افشا کند.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.  

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.