تأثیر تغییر شکل بندی گزارش کنترل داخلی برافزایش درک آن، نشریه شماره 78

 ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
تأثیر تغییر شکل بندی گزارش کنترل داخلی برافزایش درک آن، نشریه شماره 78

هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام به دلیل هزینه زیاد رعایت استاندارد حسابرسی شماره 2 با عنوان حسابرسی کنترل داخلی ناظر بر گزارشگری مالی انجام شده همزمان با حسابرسی صورتهای مالی، استاندارد حسابرسی شماره 5 را به عنوان جایگزین استاندار شماره 2 منتشر کرد. هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام انتظار دارد که استاندارد شماره 5 کارایی و اثربخشی کنترلهای داخلی ناظر بر گزارشگری مالی را افزایش دهد.
برای مثال براساس استاندارد حسابرسی شماره گزارشگری کنترل داخلی، حسابرسان ملزم نیستند درباره گزارش ارزیابی مدیریت از اثربخشی کنترلهای داخلی اظهارنظر کنند و طبق این استاندارد توصیه شده است که حسابرسان در حسابرسی کنترلهای داخلی ناظر بر گزارشگری مالی از رویکرد بالا به پایین استفاده کنند این تغییرها به حسابرسان کمک خواهد کرد تا فرایندهای حسابرسی را به منظور دستیابی به هدفهای حسابرسی بهبود بخشند.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.  

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.