نگاهی به چالشهای گزارشگری کنترلهای داخلی در ایران، نشریه شماره 78

 ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
نگاهی به چالشهای گزارشگری کنترلهای داخلی  در ایران، نشریه شماره 78

به دلیل افزایش اهمیت تأثیر تقلب و مصداق های آن از جمله فساد مالی، پولشویی و رشوه بر اقتصاد جامعه و ناتوانی حسابرسان در کشف تقلبهای بااهمیت که به تازگی آشکار شده است و با توجه به درخواست جامعه و برای جلوگیری از کاهش اعتبار حرفه و حفاظت از منافع عمومی، رهنمودهای عملی تر و ملموس تر و نظارت بیشتری را برای کنترل این مهم نیاز داریم در این راستا به موجب دستورعمل کنترلهای داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که در تاریخ 16 اردیبهشت سال 1391 به تصویب رسید، هیئت مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مکلف شدند نسبت به استقرار و به کارگیری کنترلهای داخلی مناسب و اثربخشی به منظور دستیابی به هدفهای شرکت، اطمینان حاصل کرده و نتایج آن را در گزارشی با عنوان گزارش کنترلهای داخلی درج و افشا کنند حسابرسان مستقل شرکتهای بورس و فرابورس نیز موظف شدند در گزارش خود به مجمع عمومی صاحبان سهام، در مورد استقرار و به کارگیری سیستم کنترلهای داخلی اثربخش اظهارنظر کنند.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.  

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.