میزگرد «گزارشگری اثربخشی کنترلهای داخلی»، نشریه شماره 78

 ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
میزگرد «گزارشگری اثربخشی کنترلهای داخلی»، نشریه شماره 78

 بهبود گزارشگری حسابرس، رفع کاستیهای مدل گزارشگری، و منظور کردن نیازهای استفاده کنندگان در بندهای گزارش، مناقشه ای دائمی و پیوسته در جریان است یکی از موضوع های بااهمیت و بحث برانگیز، گزارشگری کنترل داخلی است رویکردهای مختلفی در مورد نقش حسابرس  در گزارشگری کنترل داخلی وجود دارد.
در ایران، استانداردهای حسابرسی اساساً منطبق بر استانداردهای بین المللی است در ارتباط با گزارشگری کنترل داخلی، هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) از رویکرد فراهم ساختن خدمات اطمینان بخشی جدای از خدمات حسابرسی پیروی میکند در چارچوب استانداردهای بین المللی، استاندارد جداگانه و ویژه گزارشگری کنترل داخلی تدوین و منتشر نشده است استاندارد بین المللی خدمات اطمینان بخشی (ISAE 3000) اصول اولیه و رویه های لازم برای انجام این نوع خدمات را ارائه میکند این استاندارد هنوز در ایران به کار گرفته نشده است. برای مشاهده متن کامل این میزگرد روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.