اقدام زودرس؛گفتگو با منصور شمس احمدی،نشریه شماره 78

 ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
اقدام زودرس؛گفتگو با منصور شمس احمدی،نشریه شماره 78

به نظرم بهتر است بحث را محدود کنیم به کنترلهای داخلی حاکم برگزارشگری مالی (ICFR)، چرا که گزارش هیئت مدیره در مورد کنترلهای داخلی و اطمینان بخشی نسبت به آن، فعلاً در هیچ کشوری، حتی امریکا هم مطرح نیست.
آنچه در حال حاضر در امریکا مطرح است، گزارش هیئت مدیره در مورد کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی براساس الزامات قانون ساربنز آکسلی و همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار آن کشور و اطمینان بخشی نسبت به آن گزارش براساس استاندارد هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام (PCAOB) است.

 

برای مشاهده متن کامل این مصاحبه روی پیوند زیر کلیک نمایید.  

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.