پیشبرد هدفها،گفتگو باابوالقاسم فخاریان، نشریه شماره 78

 ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
پیشبرد هدفها،گفتگو باابوالقاسم فخاریان، نشریه شماره 78

سیستم کنترلهای داخلی، مجموعه تدابیر و سازوکارهایی است که مدیریت برای حفظ و بهره برداری مطلوب از منابع، کسب اطمینان از پیشبرد هدفها و استراتژیهای سازمان، پیشگیری از تحمل ریسک و مخاطرات قابل اجتناب، و اتکاپذیری گزارشهای مالی در یک بنگاه اقتصادی، اتخاذ کرده و پابرجا میسازد.

 

برای مشاهده متن کامل این مصاحبه روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.