شاخصها و رویکردهای حاکم بر نظام نظارت مالی بخش عمومی، نشریه شماره 77

 ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
  فایلهای مرتبط
شاخصها و رویکردهای حاکم بر نظام نظارت مالی بخش عمومی، نشریه شماره 77

نظام نظارت مالی با توجه به وضعیت و پیشینه هر کشور منحصر به فرد و متفاوت است با توجه به اینکه خزانه داری نقش مهمی در این نظارتها دارد، ساختار خزانه داری کشورها بر طراحی و اجرای نظارتهای مالی مؤثر است در برخی از کشورها خزانه داری مؤسسه ای مستقل با شبکه وسیعی از اداره ها می باشد در این کشورها خزانه داری از قدرت بالایی برخوردار است و به تبع آن به شکل وسیعی ملزم به پاسخگویی است در بعضی دیگر از کشورها برای کاهش تمرکز در امور، وظایف متفاوت خزانه داری به بخشهای مختلفی از بدنه دولت تفویض شده است.
نظامی که در یک کشور به شکل شایسته ای کار می کند، در کشور دیگر به دلیل شرایط متفاوت اقتصادی و یا ظرفیتهای متفاوت آن ممکن است ناتوان باشد بنابراین در هر کشور برای طراحی نظام خزانه داری، لازم است توصیه های ویژه ای انجام گیرد به رغم وجود این تفاوتها و با توجه به میزان توسعه یافتگی کشورها و یا پیشینه تاریخی مشترکشان، شباهتهایی در نظام مالی آنها می توان مشاهده کرد در این قسمت برخی از ابعاد نظارت مالی در کشورهایی با سطوح متفاوت اقتصادی توسعه یافته، قدرتهای نوظهور و درحال توسعه تشریح و سپس ضمن معرفی سه نظام نظارتی حاکم ، ویژگی های آنها تبیین می شود.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.  

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.