صدای حرفه؛ رهنمودی برای طرفداری و سیاست همگانی، نشریه شماره 77

 ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
  فایلهای مرتبط
صدای حرفه؛ رهنمودی برای طرفداری و سیاست همگانی، نشریه شماره 77

حرفه حسابداری زمانی در شمار موفق ترین و پایدارترین حرفه ها است که از حمایت سازمانهای حرفه ای حسابداری ملی و منطقه ای بینقص و با روابطی مستحکم و مؤثر با ذینفعان ملی و منطقه ای، از جمله دولت و قانون گذاران، برخوردار باشد
موفقیت هر سازمان حرفه ای حسابداری به طور عمده به تواناییش در بیان کردن و نشان دادن ارتباط او با جامعه بستگی دارد این روند در ابتدای توسعه سازمان حرفه ای حسابداری با ارتقای موارد زیر آغاز می شود.
•    نیاز به حرفه ای چارچوبدار با تعهد به منافع همگانی؛
•    تشکلی در قالب سازمان حرفه ای حسابداری به عنوان ستون حرفه، که حسابدارانی حرفه ای، شایسته و پایبند به اصول اخلاقی را آموزش  داده و بر آنها نظارت می کند؛ و
•    حسابدارانی که اعتماد، درستکاری، و اعتبار را نشان می دهند.
این رهنمود به این سازمانها کمک خواهد کرد تا در مراحل اولیه رشد و توسعه، حرکت برای طرفداری و سیاستگذاری همگانی خود را آغاز کرده و پیش ببرند البته این موضوع نیز در نظر گرفته شده که اینگونه سازمانها ممکن است سطوح مختلفی از منابع، پشتیبانی، نیروی کارشناسی، و داوطلب داشته باشند.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.  

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.