رهیافتهای حسابرسی؛ خرده فروشی، نشریه شماره 77

 ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
  فایلهای مرتبط
رهیافتهای حسابرسی؛ خرده فروشی، نشریه شماره 77

حسابرسی از جمله فعالیتها برای منافع عموم است گزارش حسابرسان باعث به وجود آمدن اعتماد به صورتهای مالی شده و به شرکتها اعتبار و به ذینفعان اعتماد خاطر میدهد شرکتها نیز از بینشی که حسابرسان نسبت به فرایند تجاری و گستره بازار دارند، سود میبرند.
سلسله گزارشهای رهیافت های حسابرسی فرصتی برای حسابرسان فراهم می آورد تا دانش خود را درباره بخشی از بازار یا یک زمینه تخصصی به عموم انتقال داده و از این رهگذر بخش بیشتری از ارزشهای حسابرسی را به خدمت عموم مردم درآورند.
این گزارش که در سال2014  به وسیله حسابرسان شش مؤسسه از بزرگترین مؤسسه های حسابرسی تهیه شده است، بر مبنای سال ها تجربه آنها در زمینه تجارت خرده فروشی و فعالیت های جاری آنها در حسابرسی این صنعت است.
این گزارش سعی دارد به مواردی بپردازد که مختص صنعت خرده فروشی هستند و رویه ها و موضوعهایی را مطرح کند که موردعلاقه حسابرسان بوده و هر ذینفعی در صنعت خرده فروشی را تحت تأثیر خود قرار می دهند.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.  

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.