تحولهای بودجه بندی و حسابـداری بخش عمومی، نشریه شماره 77

 ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
  فایلهای مرتبط
تحولهای بودجه بندی و حسابـداری بخش عمومی، نشریه شماره 77

بودجه و حسابداری هر دو به عنوان خرده نظام های درون یک نظام پاسخگویی، در ارتباط و تعامل با یکدیگر قرار می گیرند ارتباط و تعامل این دو خرده نظام با یکدیگر از ویژگیهای ساختاری محیط فعالیت های حاکمیتی و نقشی که در فرایند مسئولیت پاسخگویی ایفا می کنند، ناشی می شود به بیان دیگر، هنگامی که بودجه مبنای مسئولیت پاسخگویی حاکم بر تحصیل و مصرف منابع مالی و اقتصادی قرار می گیرد، حسابداری و گزارشگری مالی به عنوان یک  خرده نظام فعال در نظام  پاسخگویی، ابزار لازم را برای ایفا و ارزیابی این مسئولیت فراهم میکند بنابراین، نه تنها حسابداری و گزارشگری مالی تحت تأثیر بودجه بندی قرار می گیرد، بلکه هر دو نظام متناسب با نقشی که در فرایند مسئولیت پاسخگویی ایفا می کنند، تحت تأثیر نظام پاسخگویی قرار دارند( باباجانی و همکاران، 1392). بدین  وسیله تقاضا برای ارتقای نظام پاسخگویی، تحولهای بودجه بندی و حسابداری را در پی داشته که ناشی از شرایط کلان اقتصادی دولتها بوده است.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.  

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.