شفافیت مالی، نشریه شماره 77

 ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
  فایلهای مرتبط
شفافیت مالی، نشریه شماره 77

شفافیت مالی جامعیت، وضوح، اتکاپذیری، به موقع بودن، و مربوط بودن گزارشگری همگانی درباره گذشته، حال، و آینده وضعیت امور مالی عمومی برای پاسخگویی و مدیریت مالی اثربخش، حیاتی است شفافیت مالی کمک میکند تا اطمینان به دست آید که دولتها زمانی که تصمیمهای اقتصادی می گیرند، تصویر دقیقی از امور مالی خود از جمله مخارج و منافع تغییرات سیاست و ریسک های نهان در امور مالی عمومی دارند افزون بر این شفافیت مالی اطلاعات موردنیاز قانونگذاران، بازارها، و شهروندان برای پاسخگو ساختن دولتها را فراهم میآورد
آیین شفافیت مالی و ارزیابی ، عناصر اصلی تلاشهای جاری صندوق بین المللی پول (IMF) برای تقویت نظارت مالی، سیاستگذاری، و پاسخگویی در میان کشورهای عضو است.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.  

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.