دامنه بخش عمومی، طبق نظام آمارهای مالی دولت، نشریه شماره 77

 ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
  فایلهای مرتبط
دامنه بخش عمومی، طبق نظام آمارهای مالی دولت، نشریه شماره 77

دستورعمل آمارهای مالی دولت ، بخشی از مجموعه رهنمودهای بین المللی درخصوص روش شناسی های آماری است که از سوی صندوق بین المللی پول منتشر می شود این دستورعمل از بخشهای مختلفی تشکیل شده است و بخش دوم آن به تشریح دامنه بخش عمومی می پردازد بدین منظور از مفاهیمی همچون مقیم بودن ، واحد سازمانی مقیم، بخش اقتصادی، بخش اصلی دولت، و استفاده می شود به منظور تشریح دامنه بخش عمومی طبق نظام آمارهای مالی دولت، ابتدا‌ به تعریف مفاهیم یادشده‌ خواهیم پرداخت و سپس درخصوص به کارگیری آنهادر بخش عمومی بحث خواهد شد.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.  

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.