خودکارسازی فرایند تهیه و بهنگام سازی کاربرگهای اصلی حسابرسی، نشریه شماره 77

 ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
  فایلهای مرتبط
خودکارسازی فرایند تهیه و بهنگام سازی کاربرگهای اصلی حسابرسی، نشریه شماره 77

در این مطلب براساس ایده ای از مقاله منتشرشده در شماره اول آوریل سال ژورنال آو اکانتنسی (Journal of Accountancy)  با معرفی یکی از توابع (Functions) جالب اکسل (EXCEL)  و امکانات جدول (Table)  در اکسل، راهکاری به شما معرفی می شود که میتواند به میزان درخور توجهی انجام کارهای تکراری مانند موارد یادشده را کاهش داده و حتی به پایان برساند این راهکار به وسیله اعلام سه راهنمایی مختصر به اکسل پیاده سازی می شود و شامل اعلام نقشه  مسیر، ذکر معیار دستچین کردن داده های دلخواه و سرانجام تعیین محل نگاشت جمع جبری داده های دستچین شده است این راهنمایی ها اکسل را در موقعیتی قرار میدهد که با در اختیار داشتن اطلاعات تراز آزمایشی در یک جدول و فرم خام گزارش موردنظر در یک برگه (Sheet) که می تواند فرم یکی از صورتهای مالی اساسی و یا فرم یک کاربرگ اصلی پرونده حسابرسی و یا هر فرم دیگری باشد، در کسری از ثانیه اطلاعات فرم خام مذکور را برای شما تکمیل و یا بهنگام کند.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.  

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.