ابزار مدیریت منابع عمومی؛ گفتگو با محمد صابری، نشریه شماره 77

 ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
  فایلهای مرتبط
ابزار مدیریت منابع عمومی؛ گفتگو با محمد صابری، نشریه شماره 77

حسابداری بخش عمومی، ابزار ایجاد و تدوین نظام جامع و معتبر اطلاعات مالی کشور است که از جمله استفاده های مهم و مؤثر آن در نظام تصمیمگیری اقتصادی، گزارشگری مالی جامع و مطلوب است حسابداری بخش عمومی، یکی از مهمترین و راهبردی ترین ابزار مدیریت منابع عمومی به شمار میآید که با اثربخشی نظام مذکور میتوان به برنامه ریزی و کنترل مناسب منابع عمومی به عنوان یکی از هدفهای مهم اقتصادی، دست یافت یکی از مؤلفه های مهم مدیریت بهینه منابع عمومی کشور، نظام حسابداری و گزارشگری مالی جامع است که بتواند برای تصمیمگیریها ، اطلاعات صحیح ، به موقع و مناسب را در خصوص وضعیت و نتایج عملکرد دستگاههای اجرایی بخش عمومی، ارائه کند.

 

برای مشاهده متن کامل این گفتگو روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.