مصطفی علی‌مدد

 ۱۳۹۳/۰۳/۲۹
مصطفی علی‌مدد

اندیشمندی پرمایه ، پرکار و پربار

"...در رابطه با علی‌مدد، صفاتی با مصادیق عملی آنها، که خود طی سالها ناظر بوده‌ام، به خاطر می‌رسد: دقت نظر، سرعت انتقال، پایبندی به اصول، صراحت لهجه، بی‌باکی و...؛ اینها علاوه بر صفات مردمی او که اهم آنها تواضع و فروتنی و خلوص نیت است، جلوه‌گری می‌کنند. گاه جمع اضداد را در او می‌یابید : فروتنی وصف ناشدنی در مقابل بی‌باکی ، ستیز و تسلیم ناپذیری آن‌گاه که پای تخطی از اصول در بین باشد. اگر از من می‌پرسید صفت ممتاز علی‌مدد چیست، صفتی که بیش از هرچیز جلب توجه می‌کند، بی‌درنگ می‌گویم ژرف اندیشی و گزیده گویی . بسیار می‌اندیشد و کم می‌گوید ولی سنجیده ، به موقع و به مورد می‌گوید. او این امتیاز را مدیون ذهنی است تحلیلگر، وقاد و نقاد که خداوند به او عطا فرموده‌است."
 اندیشمندی پرمایه ،پرکار و پربار - دکتر فضل الله اکبری -مجله حسابرس،شماره 16-1381

"در آذرماه 1315 در تهران در خانواده‌ای متوسط متولد شدم. پدرم، مرحوم ابوالقاسم علی‌مدد متخلص به قطره، نانوا بود و در عین‌حال، در مدح و در رثای پیامبر، ائمه و معصومین، مدیحه و مرثیه می‌سرود و چند کتاب مدایح و مراثی حاصل کار او‌ است.
دوران دبستان و دبیرستان را در تهران و در مدارس دولتی گذرانیدم و در سال 1334 دیپلم ریاضی گرفتم. در سال 1337 در مؤسسه علوم اداری دانشگاه تهران پذیرفته شدم و در سال 1339 گواهینامه عالی حسابداری گرفتم. در سال 1343 در مؤسسه عالی حسابداری به ادامه تحصیل در رشته حسابداری پرداختم و در سال 1347 لیسانس گرفتم. در مهر 1347 در دوره فوق لیسانس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در رشته اقتصاد مالی پذیرفته شدم و در بهمن 1348 دوره را تمام کردم. در سالهای 57-1351 به تناوب به انگلستان رفتم و مطالعاتی را انجام دادم که به مدرکی نینجامید.
در سال 1335 به عنوان کارمند در بنگاه عمران دهات مشغول به کار شدم و سه سال را در دهات گرمسار کار کردم. در سال 1337 به تهران منتقل شدم و تا سال 1346 مشاغل مختلفی را به‌عهده داشتم که آخرین آن معاون حسابداری بود. در این سال اداره امور کمکهای اهدایی به طرحهای عمرانی دهات به من محول شد که تا اوایل سال 1347 در بنگاه عمران و سپس در وزارت آبادانی و مسکن ادامه داشت. در اواسط سال 1347 به وزارت علوم و آموزش عالی منتقل شدم و در سمت معاون مدیرکل مالی تا سال 1350 خدمت کردم. در این سال به سمت مدیرکل طرحها و بررسیهای وزارت علوم منصوب شدم که تا سال 1353 ادامه داشت. در این سال با عنوان معاون و قائم مقام رئیس دانشگاه بلوچستان در کار تأسیس و شروع به کار دانشگاه مزبور خدمت کردم که تا سال 1357 ادامه داشت. در سال 1358 به سمت معاون اجرایی وزارت علوم منصوب شدم که تا سال 1359 ادامه یافت و در این سال بازنشسته شدم.
در سالهای 1348 تا 1352 در موسسه عالی حسابداری، مدرس دروس مختلف حسابداری بودم و از آن پس تا سال 1353 در دانشگاه تربیت معلم مامازن و دانشکده مدیریت گیلان به طور پاره‌وقت تدریس کردم. در سال 57-1356 در دانشکده مهندسی دانشگاه بلوچستان اقتصاد مهندسی درس می‌دادم. از سال 1363 تا 1369 در دانشکده حسابداری شرکت نفت، دانشگاه امام صادق و دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد، مدرس پاره وقت بودم و از آن سال تا کنون در دوره فوق لیسانس مؤسسه عالی بانکداری ایران سیستمهای حسابداری و حسابداری بانکها را درس می‌دهم.
در سالهایی که در طرح و بررسیهای وزارت علوم کار می‌کردم بنا به نوع کار، کارهای پژوهشی مختلفی را سرپرستی کردم و در طول سالهای خدمت در بلوچستان مطالعاتی در زمینه وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی منطقه و همچنین مطالعاتی در زمینه برنامه ریزی آموزش عالی از دیدگاه توسعه منطقه‌ای انجام دادم که در تهیه طرح جامع آموزشی آن دانشگاه مورد استفاده قرار گرفت. پس از بازنشستگی از خدمت دولت در سال 1359 از اوایل سال 1360 به عنوان پژوهشگر پاره وقت در مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی به کار پاره وقت پرداختم که تاکنون ادامه دارد."

فهرست کتابها
• اصول حسابداری ـ جلد 1، با آقای نظام‌الدین ملک‌آرایی، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، سازمان حسابرسی، 1368، سیزدهمین چاپ، 1380
•اصول حسابداری ـ جلد 2، با آقای نظام‌الدین ملک‌آرایی، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، سازمان حسابرسی، 1370، هشتمین چاپ، 1380
•مبانی و روشهای عمومی حسابداری، با آقای نظام‌الدین ملک‌آرایی، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، سازمان حسابرسی، 1374، پنجمین چاپ، 1380
•حسابداری پیمانکاری، با آقای نظام‌الدین ملک‌آرایی، ویرایش‌اول 1363، ویرایش‌دوم 1378، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، سازمان حسابرسی، هشتمین چاپ، 1380
•بررسی تحلیلی یا استفاده از تجزیه و تحلیل در حسابرسی، با آقای دکتر فضل‌الله اکبری، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، سازمان حسابرسی، 1379
•اوراق مشارکت: سوابق، مقررات و حسابداری، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، سازمان حسابرسی، 1380
•حسابداری استهلاک، با آقای دکتر فضل الله اکبری، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، سازمان حسابرسی 1372، پنجمین چاپ، 1378
•گزیده‌ای از قوانین و مقررات تجاری برای مدیران و حسابداران، با آقای نظام‌الدین ملک‌آرایی، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، سازمان حسابرسی، 1364
•اقتصاد ایران، تألیف جولیان باری‌یر، ترجمه، با آقایان تقوی، تیموری و نفیسی، مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی، 1363
•استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 1، افشای رویه‌های حسابداری، ترجمه، با آقایان دکتر تقوی و عالی‌ور، مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی، 1360
•استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 5، اطلاعاتی که باید در صورتهای مالی افشا شود، ترجمه، با آقایان دکتر تقوی و عالی ور، مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی، 1361
•استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 9، حسابداری فعالیتهای تحقیق و توسعه، ترجمه، با آقایان گودرزی و تیموری، مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی، 1361
•استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 10، وقایع احتمالی و رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه، ترجمه، با آقای ارباب سلیمانی، مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی، 1361
•استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 11،حسابداری پیمانکاری، ترجمه، با آقایان ملک‌آرایی و عالی‌ور، مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی، 1361
•استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 16، حسابداری اموال ماشین آلات و تجهیزات، ترجمه، با آقایان عالی‌ور و ملک‌آرایی، مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی، 1361
•استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 18، شناخت درامد، ترجمه، با آقای عباس ارباب سلیمانی، مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی، 1362
•استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 21، حسابداری آثار تغییرات نرخ ارز، ترجمه، با آقای عباس ارباب‌سلیمانی، مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی، 1363
•استاندارد بین المللی حسابداری شماره 30، موارد افشا در صورتهای مالی بانکها و مؤسسات مالی مشابه، ترجمه، با آقای عباس ارباب‌سلیمانی، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، سازمان حسابرسی، 1381
•رهنمودهای بین‌المللی حسابرسی: شامل رهنمودهای مقدمه، هدف و دامنه حسابرسی صورتهای مالی، موافقتنامه حسابرسی، اصول بنیادی حاکم بر حسابرسی و گزارش حسابرسی، ترجمه، با آقای عباس ارباب‌سلیمانی، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، سالهای 70ـ1364
•استانداردهای بین‌المللی حسابرسی: شامل استانداردهای مقدمه، مبانی‌نظری و قرارداد‌ حسابرسی، ترجمه، با آقای عباس ارباب‌سلیمانی، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، سازمان حسابرسی، سالهای 76ـ1373
•حسابداری کالای امانی، با آقای نظام‌الدین ملک‌آرایی، انتشارات پیام، 1353، ویرایش دوم، انتشارات پیشبرد، 1370
•اشتباهات و اصلاحات، با آقای نظام‌الدین ملک‌آرایی، انتشارات پیام، 1354
•جریان وجوه نقد، با آقای نظام‌الدین ملک‌آرایی مدرسه عالی مدیریت گیلان، 1354
•بخش عمومی و اقتصاد ایران، 1354 منتشر نشده

 فهرست اهم مقالات
•فرهنگ اصطلاحات حسابداری ، میراث استادان فقید ،مجله حسابرس ، شماره 28،بهار 1384
•درآمدی بر اخلاق و آئین رفتار حسابداران حرفه‌ای ،مجله حسابرس ،شماره 27،زمستان 1383
•نگاهی به‌شیوه تالیف زنده یاد دکتر عزیز نبوی ،مجله حسابرس ،شماره 22،زمستان 1382
•استانداردهای حسابداری و نقد حسابداری و گزارشگری مالی در بانکهای ایران، مجله حسابرس ، شماره21 ، پائیز 1382
•پژوهشی در ضوابط تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت در جهان و مقررات و تجارب تجدید ارزیابی در ایران – مجله حسابرس – شماره 16 – مهر و آبان 1381
•شورای جامعه حسابداران رسمی ایران و چالش پیش رو، مجله حسابرس، شماره 12، پاییز 1380
•مروری تاریخی بر شکل‌گیری جوامع حسابداری، مجله حسابرس، شماره 3، آبان 1378
•نگاهی به مبانی نظری، ضرورتها و الزامات تجدید ارزیابی داراییها، حسابداری برق شماره‌های 19، 20 و 21، بهار، تابستان و پاییز 1378
•بحثی کارشناسانه درباره اوراق مشارکت و مسائل آن، مجله پیام‌امروز، شماره های 26 و 27 مهر و آبان 1377
•مروری اجمالی بر روشها و تکنیکهای تحلیل مالی، حسابداری برق، شماره‌های 12 و 13، تابستان و پاییز 1376
•اوراق مشارکت، سرمایه‌های کوچک برای طرحهای بزرگ، مجله پیام امروز، شماره 15، دی 1375
•نگاهی به‌ مبانی نظری سیستمها در توضیح کارکرد سیستم حسابداری، حسابرس: مجموعه مقالات شماره 2، انتشارات سازمان حسابرسی، زمستان 1373
•نگاهی به عوامل نارسایی در بیان اطلاعات حسابداری، حسابرس: مجموعه مقالات، شماره 1، انتشارات سازمان حسابرسی، تابستان 1372
•در تعریف سیستمی سیستم حسابداری، مجله حسابدار، شماره 84-83، نوروز 1371
•حسابداری و قانون در ایران، مجله حسابدار، شماره 80ـ79، شهریور و مهر 1370

جوایز علمی
•کتاب اصول حسابداری جلدهای 1 و 2 تألیف مشترک با آقای نظام‌الدین ملک‌آرایی به عنوان کتاب سال 1371 دریافت تقدیرنامه و جایزه از رئیس جمهور
•کتاب بررسی تحلیلی یا استفاده از تجزیه و تحلیل در حسابرسی تألیف مشترک با آقای دکتر فضل‌الله اکبری در نوزدهمین دوره انتخاب کتاب سال به عنوان کتاب درخور تقدیر در سال 1379
•دریافت تقدیرنامه و جایزه به مناسبت پژوهشها و خدمات انجام شده از مراجع مختلف از جمله سازمان حسابرسی و وزارت نیرو
•عضویت در مجامع حرفه‌ای
•پذیرش در اولین دوره، به عنوان حسابدار رسمی در سال 1380
•عضویت در هیئت عالی انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.