در ابتدای راه؛ گفتگو با محمد شریعتی، نشریه شماره 77

 ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
  فایلهای مرتبط
در ابتدای راه؛ گفتگو با محمد شریعتی، نشریه شماره 77

برای شناخت بهتر و ارائه تعریف مناسبتر از بخش عمومی ابتدا لازم است هدفها و ویژگیهای بخش عمومی بیان شود طبق قانون اساسی کشور، دولت موظف به انجام وظایف و مسئولیتهای مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است این وظایف به طور واضح با فعالیتهایی که در بخش خصوصی انجام میشود متفاوت است اساسی ترین هدف بخش عمومی در ارائه خدمات عمومی به مردم  خلاصه میشود در حالی که هدف اصلی در بخش خصوصی دستیابی به سود از طریق اشتغال به فعالیتهای اقتصادی است
موارد زیر را میتوان به عنوان بارزترین ویژگیهایی نام برد که بخش عمومی را از بخش خصوصی متمایز میکند.

 

برای مشاهده متن کامل این گفتگو روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.