نیاز به پاسخگویی؛ گفتگو با محسن برزوزاده، نشریه شماره 77

 ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
  فایلهای مرتبط
نیاز  به پاسخگویی؛ گفتگو با محسن برزوزاده، نشریه شماره 77

براساس بند مفاهیم گزارشگری مالی استانداردهای مصوب حسابداری دولتی،بخش عمومی شامل وزارتخانه ها، مؤسسه های دولتی و دیگر واحدهایی است که استفاده از گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی برای آنها مناسب نیست در ضمن براساس بند ماده قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارتخانه ها، مؤسسه های دولتی و دیگر دستگاههای اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت مکلفند صورتهای مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی تدوین شده به وسیله سازمان حسابرسی در چارچوب دستورالعملهای حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی بر مبنای حسابداری تعهدی تهیه کنند.

 

برای مشاهده متن کامل این گفتگو روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.