توجه به واقعیتها؛ گفتگو با ابراهیم موسوی،نشریه شماره 77

 ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
  فایلهای مرتبط
توجه به واقعیتها؛ گفتگو با ابراهیم موسوی،نشریه شماره 77

در شروع صحبت باید به این موضوع اشاره کنم که تدوین استانداردهای لازم در هر زمینه از خدمات، به ویژه استانداردهای حسابداری بخشهای بازرگانی و صنعتی، حسابداری دولتی و عمومی و استانداردهای حسابرسی مربوط به این بخشها و تجدید نظر مداوم در آنها در اثر نتایج به کارگیری استانداردهای وضع شده برای هماهنگی و همچنین شفافیت ارائه اطلاعات به طور اعم، و اطلاعات مالی ناشی از انجام خدمات مالی و هدفهای از پیش تعیین شده آنها بسیار ضروری، مهم و مفید است.

 

برای مشاهده متن کامل این گفتگو روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.