میزگرد«تعهد حرفه به منافع عمومی؛ از حرف تا عمل»، نشریه شماره 76

 ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
  فایلهای مرتبط
میزگرد«تعهد حرفه به منافع عمومی؛ از حرف تا عمل»، نشریه شماره 76
در مفهوم وسیع واژه عموم گسترده ترین دامنه جامعه را دربرمیگیرد برای مثال افراد و گروههایی که متقاضی یا عرضه کننده کالا و خدماتند و یا کسانی که خواهان بهبود و پایداری استانداردهای زندگی و کیفیت محیطی اند.
در مفهوم وسیع واژه منافع نیز همه آن چیزهایی را دربرمیگیرد که افراد و جامعه برایش ارزش قائلند مانند حق مالکیت آزادی اقتصادی و پاسخ خواهی از مدیران حرفه حسابداری با منافع عمومی نزدیک دارد و نقش مهمی در تحقق منافع عمومی و حفظ آن ایفا میکند از جمله و مهمترین آنها:
تهیه و ارائه گزارشهای مالی معتبر و کامل برای سهامداران مالیات دهندگان و همه کسانی که مستقیم یا غیرمستقیم از گزارشگری مالی سازمانها در همه بخشهای اقتصادی تأثیر میپذیرند و
برقراری ارتباط مؤثر و صادقانه با اعضایی که مستقیم و غیرمستقیم با فرایندهای راهبری بنگاه و پاسخگویی مرتبط با آن درگیرند مانند هیئت مدیره، مدیریت و 
مراجع حرفه ای حسابداری و حسابرسی برای اینکه در مقام نگاهبان منافع عمومی قلمداد شوند چه وظایفی دارند؟
الزام حسابداران و حسابرسان به رعایت و به کارگیری رفتار اخلاقی و قضاوت حرفه ای با استانداردهای بالا،
همکاری با مراجع نظارتی و دولت برای استقرار استانداردهای حرفه ای حسابداری و حسابرسی با کیفیت بالا،
مشخص ساختن الزامات آموزشی و صلاحیتهای حسابداران حرفه ای،
گفتمان سازنده با دولت مراجع نظارتی دانشگاهها و مؤسسه های مالی و اقتصادی برای انتقال انتظارهای حرفه و
ایجاد اطمینان از کارکرد سازوکارهای انضباطی برای برخورد با موضوعهای غیراخلاقی نقص قانون یا رعایت نکردن مقررات حرفه ای از سوی اعضای حرفه 

 

 

 برای مشاهده متن کامل این میزگرد روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.