میزگرد«راههای گسترش دانش و پژوهش حسابداری در دانشگاه و حرفه»،‌نشریه شماره 74

 ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
  فایلهای مرتبط
میزگرد«راههای گسترش دانش و پژوهش حسابداری در دانشگاه و حرفه»،‌نشریه شماره 74
بعضی از پژوهشگران جهان مدعی شده اند که آموزشهای حسابداری تاریخ گذشته است؛ بازسازی برنامه آموزشی حسابداری برای مجهز ساختن دانشجویان به ابزار لازم برای محیط کسب وکار متغیر امروزی با ایستادگی رو به روست؛ بهتـرین و مستعدترین دانشجویان رشته دلخواه خود را در دیگر رشته ها می یابند؛ انجمنها و مؤسسه های حرفه ای حسابداری در فعالیتهای آموزشی ناموفقند؛ و ادغام برنامه های آموزشی با دوره های کارورزی و کارآموزی پیشرفتی نداشته است.
در ایران، طی سه دهه اخیر، حرفه و رشته  حسابداری رشد چشمگیری داشته است: انجمنها، مؤسسه ها و مراجع حسابداری متعددی تشکیل شده، ساختار حرفه حسابداری و حسابرسی انتظام پیدا کرده، و تعداد دانش آموختگان رشته حسابداری در مقاطع مختلف افزایشی ستودنی داشته است. افزون بر آن، حضور پرتعداد دانشگاهیان در محیط های حرفه ای حسابداری  و نقش پررنگ ایشان در انجمنهای حرفه ای حسابداری، پیوند حرفه و دانشگاه را استحکام بخشیده است.
با این حال، بدون تردید زمینه های مستعد فراوانی برای بهبود و توسعه آموزش حسابداری دانشگاهی و حرفه ای در ایران وجود دارد که این پرسش مطرح می شود؛ چه راهبردی برای آموزش حسابداری در سالهای پیشِ رو مناسبتر است؟

 

 

 برای مشاهده متن کامل این میزگرد روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.