میزگرد«اهمیت، ضرورت و چگونگی به کارگیری استانداردهای بین المللی»، نشریه شماره 73

 ۱۳۹۳/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
میزگرد«اهمیت، ضرورت و چگونگی به کارگیری استانداردهای بین المللی»، نشریه شماره 73

در سال 2001 که هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری (IASB) جایگزین کمیته استانداردهای بینالمللی حسابداری (IASC) شد، کشورهای کم شماری به کارگیری آنها را مجاز دانسته بودند. امروز، به تقریب تمام کشورهای جهان در چشم انداز استانداردهای جهانی حسابداری سهم دارند و بیش از 100 کشور استفاده کامل از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSs) را الزامی ساخته اند و بیشترِ دیگر کشورها نیز به کارگیری استانداردها را در موارد معین اجازه دادهاند.
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری هیچ قدرتی برای الزامی ساختن استفاده از استانداردها ندارد و به کارگیری آنها مستلزم ارزیابی مراجع قانونی و نظارتی هر کشور در مورد منافع همگانی ارائه اطلاعات شفاف و باکیفیت به تأمین کنندگان سرمایه است که در زمینه اعتباری، سرمایه گذاری و تأمین مالی تصمیم می گیرند.
مهمترین چالش بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) که بر به کارگیری کامل استانداردها در همه کشورهای جهان تأکید دارد، دیدگاهی است که همگرایی با استانداردهای بین المللی را تشویق می کند، که رهبری آن با امریکاست.
در ایران، کوششهای چشمگیری برای استانداردسازی گزارشگری مالی در دو دهه اخیر انجام شده است و استانداردهای ملی تدوین شده نزدیکیِ زیادی با استانداردهای بین المللی دارد. در چندسال اخیر نیز سازمان بورس اوراق بهادار از به کارگیری کامل استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی پشتیبانی کرده است و به نظر می رسد ایران نیز راه پیوستن به استانداردهای بین المللی را می پیماید.
از جمله  پرسشهایی که در این میزگرد مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت بدین شرح بود:
1- هدف مباحث پیروی از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی چیست؟ هماهنگ سازی استانداردهای ملی حسابداری با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، یا به کارگیری کامل استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی؟
2 - به کارگیری کامل استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و یا همگرایی با استانداردهای مزبور چه مزایایی را خواهد داشت؟
3 -آیا استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی باید به عنوان تنها مجموعه استانداردها شناخته شود؟
4 -آیا همه شرکتها، باید از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی استفاده کنند؟ یا برای مثال استفاده آنها تنها محدود به شرکتهای پذیرفته شده در بورس باشد؟
5 -آیا اندازه شرکتها در به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشی مالی تأثیر دارد؟

  

 

برای مشاهده متن کامل این میزگرد روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.