میزگرد«توانمندی حرفه حسابداری و حسابرسی؛ آموزش و توسعه نیروی انسانی»، نشریه شماره 66

 ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
میزگرد«توانمندی حرفه حسابداری و حسابرسی؛ آموزش و توسعه نیروی انسانی»، نشریه شماره 66

دانش و مهارت مورد نیاز برای فعالیت و مشارکت اثر بخش حسابداران حرفه ای در خدمات اطمینان بخشی،
صنعت، تجارت، آموزش و بخش عمومی با سرعت شتابنده ای تغییر می کند و وسعت می یابد. حرفه حسابداری نیز برای انجام مسئولیت ها و ایفای نقش خود در جامعه به نیروی مستعد، شایسته و توانا نیازمند است؛ اما توانمندسازی حرفه حسابداری تا چه اندازه به آموزش و توسعه نیروی انسانی بستگی دارد؟
مجله حسابرس نیز «توانمندسازی حرفه حسابداری و حسابرسی؛ آموزش و توسعه نیروی انسانی» را موضوع بحث میزگردی با حضور صاحبنظران قرار داد تا به طرح مسائل مرتبط با موضوع بپردازد. مطالب بالا و پرسشهای زیر عنوانهایی بودند که در میزگرد، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت:
•    به نظر شما در سالهای پس از انقلاب چه پیشرفتهایی در حرفه حسابداری و حسابرسی اتفاق افتاده که این حرفه را از وضعیت قبل از انقلاب متمایز می کند؟
•    توانمندسازی حرفه حسابداری و حسابرسی را چگونه تعریف می کنید؟ آموزش و توسعه نیروی انسانی به چه معنی است؟ آیا آموزش و توسعه نیروی انسانی به چه معنی است؟ آیا آموزش و توسعه نیروی انسانی شرط مهم توسعه حرفه حسابداری در کشور است؟
•    مؤسسه های حرفه ای حسابرسی و حسابداری چگونه می توانند سرمایه انسانی خود را تقویت کنند؟
•    حسابداران ایرانی در کدام حوزه های دانشی و مهارتی مورد نیاز حرفه و جامعه کمبود دارند؟ چگونه می توان چنین نیازهایی را پوشش داد؟
•    چگونه می توان از دانش و تجربه کشورهای دیگر در زمینه آموزش و توسعه حسابداران حرفه ای استفاده کرد؟
•    رابطه توانمندسازی حرفه حسابداری و حسابرسی و کیفیت حسابرسی را چگونه ارزیابی می کنید؟
•    نقش آموزش حرفه ای مستمر و سرمایه گذاری و استفاده از تجهیزات و نرم افزار (فناوری) را در توانمندسازی حرفه حسابداری و حسابرسی چگونه ارزیابی می کنید؟

  

 

برای مشاهده متن کامل این میزگرد روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.