جامعه حسابداران رسمی ایران؛ فرصتها و تهدیدها؛ گفتگو با دکتر مجید قاسمی، نشریه شماره 75

 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
  فایلهای مرتبط
جامعه حسابداران رسمی ایران؛ فرصتها و تهدیدها؛ گفتگو با دکتر مجید قاسمی، نشریه شماره 75

حسابرس: خوشحالیم که دعوت ما را برای گفتگو پذیرفتید انتقال دیدگاه صاحبنظرانی که تجربه وسیعی در مدیریت حوزه های اقتصادی کشور دارند برای اصحاب حرفه مهم و در پیشرفت حرفه حسابداری سودمند است امیدواریم چنین فرصتهایی بیشتر تکرار شود.
به احتمال زیاد دیدگاه شما، انتظارهایی بیش از یک گروه از ذینفعان خدمات حسابداری را دربر می گیرد محور اولین پرسش ما همین نکته است ذینفعان از خدمات حسابداران رسمی چه اشخاص و گروههایی هستند و انتظارهای آنها را چگونه می توان تعریف کرد؟

  

 

برای مشاهده متن کامل این گفتگو روی پیوند زیر کلیک نمایید. 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.