مأموریت جدید هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری, نشریه شماره ۷۶

 ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
  فایلهای مرتبط
مأموریت جدید هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری, نشریه شماره ۷۶
هانس هوگرورست (Hans Hoogervorst)، رئیس هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB)، در یک سخنرانی در تورنتو، کانادا، به ارائه بیانیه مأموریت بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) و هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری که به تازگی تهیه شده است، پرداخت و اطلاعات تازه ای را درباره پیشرفت پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در سراسر جهان ارائه داد.
بیانیه جدید مأموریت با هدف اساسنامه ای بنیاد استانداردها همسو است تهیه مجموعه ای یگانه از استانداردهای گزارشگری مالی باکیفیت، درک پذیر، اجراشدنی و پذیرفته شده در سطح جهان، در جهت منافع همگانی و براساس اصولی که به وضوح تنظیم شده است با این حال، برای افزایش درک نقش و سهم این سازمان در اقتصاد جهانی، بیانیه ای برای مأموریت بنیاد و هیئت تهیه شده است.

 

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.   
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.