اخلاق حسابرسان و تأثیر آن بر اعتماد عمومی, نشریه شماره ۷۶

 ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
  فایلهای مرتبط
اخلاق حسابرسان و تأثیر آن بر اعتماد عمومی, نشریه شماره ۷۶

اخلاق موضوعی فراگیر است که همه جوانب زندگی بشر را پوشش می دهد رشد روزافزون جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط و مناسبات اجتماعی، نیازهای نوینی را ایجاد کرده است پیدایش حرفه های گوناگون زاییده تلاش در پاسخ به این نیازهاست که با گذشت زمان و تغییر شرایط شکل گرفته و به تدریج سیر تحول و تکامل را می پیمایند این حرفه ها به دلیل ضرورت تقسیم کار و تخصصی شدن امور، روزبه روز منسجم تر می شوند و نقش فراگیر را در بهبود رفاه عمومی جوامع ایفا می کنند تداوم حیات هر حرفه و اشتغال اعضای آن وابسته به نوع و کیفیت خدماتی است که ارائه می شود  و اعتبار و اعتمادی که در نتیجه ارائه این خدمات به دست می آورد این اعتبار و اعتماد سرمایه اصلی هر حرفه بوده و حفظ آن اهمیت والایی دارد این امر ایجاب می کند که وظیفه و هدف اصلی هر حرفه و اعضای آن خدمت به جامعه باشد و منافع شخصی تنها در چارچوب ارائه این خدمات تفسیر و دنبال  شود حسابرسی نیز به عنوان یک حرفه از این امر جدا نیست و به دلیل نوع و ماهیت خدماتی که ارائه می کند، باید از اعتبار و اعتماد بالایی برخوردار باشد همچنین، تداوم این اعتبار و اعتماد و تقویت آن به پایبندی فکری و عملی اعضای حرفه به ضوابط رفتاری و اخلاقی آن بستگی دارد (ثقفی و همکاران،1389).

   

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید. 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.