مسئولیت پذیری اجتماعی حرفه حسابرسی, نشریه شماره ۷۶

 ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
  فایلهای مرتبط
مسئولیت پذیری اجتماعی حرفه حسابرسی, نشریه شماره ۷۶

در جهان امروز، هرگونه کسب وکار  مستلزم مسئولیت پذیری اجتماعی و پاسخگویی به جامعه با رویکرد چگونگی انجام فعالیتهای مسئولانه به همراه تولید ثروت است افکار عمومی بیشتر اوقات بنگاههای اقتصادی و سرمایه داران را کسانی می پندارند که برای سود بیشتر به ضرر جامعه و مصرف کنندگان عمل می کنند از اینرو هر روز بر تعداد کسانی که بر نظارت و کنترل شرکتهای بزرگ اعتراض دارند، اضافه می شود جنبش مسئولیت پذیری اجتماعی نسبت به قدرت شرکتهای بزرگ در چند سال اخیر و به ویژه در کشورهای صنعتی، بسیار فعال عمل کرده و قدرت خود را به دولتمردان و شرکتها نشان داده است؛ به طوری که تأکید می کنند که اقدامهای شرکتهای بزرگ تأثیر زیادی بر جامعه دارد و به همین دلیل باید از سوی حکومتها به عنوان تأمین کننده منافع عمومی در این خصوص سیاستگذاری مطلوبی صورت گیرد.

  

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید. 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.