آینده خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی, نشریه شماره ۷۵

 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
  فایلهای مرتبط
آینده خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی, نشریه شماره ۷۵
هدف این گزارش شروع مناظره های عمومی در مورد دیدگاه ها و نظرهای اولیه ای است که میتواند به بهبودهای درازمدت در خدمات حسابرسی، اطمینان بخشی و خدمات مرتبط منجر شود حرفه حسابداری و حسابرسی در راستای دستیابی به گزارشگری کاراتر، شفافتر و درست تری حرکت می کند این امر منجر به تصمیم های آگاهانه تر و بهتری می شود و برای جامعه این مزیت را خواهد داشت که توزیع منابع به کاراترین شیوه انجام شود از اینرو همگی دارای هدف مشترکی هستیم و آن یعنی ارتقای سطح کیفیت گزارشگری مالی و اطمینان بخشی و ارائه خدمت مرتبط به مربوط ترین شیوه ممکن است.

  

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید. 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.