جامعه حسابداران رسمی ایران؛ همگام با همتایان بین المللی, نشریه شماره ۷۵

 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
  فایلهای مرتبط
جامعه حسابداران رسمی ایران؛ همگام با همتایان بین المللی,  نشریه شماره ۷۵
جامعه حسابرسان ایران به منظور یاری رساندن به دولت در اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی بازرگانی و خدماتی همچنین کسب اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور برای حفظ منافع عمومی صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذینفع تشکیل شده است. 
هم اکنون بیش از یک دهه از تشکیل رسمی جامعه حسابداران گذشته است و هنوز این نهاد نیاز دارد تا با همدلی و همکاری همگان به راه خود ادامه داده تا سرانجام به سرمنزل مقصود رسیده و شیرینی خود را بنمایاند.
وظیفه اصلی حرفه حسابرسی، اعتباردهی و اعتبارافزایی در زمینه گزارشگری مالی است حسابداران رسمی  برای توفیق در ادای این وظیفه، نیازمند جلب اعتماد استفاده کنندگان از  گزارشگری مالی هستند و این جلب اعتماد تنها موکول به انجام وظیفه درست و کامل حسابداران رسمی در درازمدت خواهد بود.
    

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید. 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.