حرفه حسابداری ایران در آستانه بلوغ حرفه ای, نشریه شماره ۷۵

 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
  فایلهای مرتبط
حرفه حسابداری ایران در آستانه بلوغ حرفه ای, نشریه شماره ۷۵
به طور متعارف دانش و حرفه حسابداری و حسابرسی تحت تأثیر نیازهای به جا و درستِ محیط اقتصادی و کسب وکار، مهیای  تغییر و تحول برای بهبودِ ایفای وظایف و البته توسعه تدریجی و اعتلاست انعطاف حرفه برای تأمین نیازهای استفاده کنندگان از ادبیات و محصولات حرفه باید در چارچوب موازین اساسی و محکم شامل استانداردها صورت گیرد خوشبختانه استحکام و اعتبار مبانی و منابع حسابداری به اندازهای مقبولیت یافته که کم کم سیاستمداران مقرراتگذاران و اشخاص مؤثر عموماً مرزهای پررنگ آن را رعایت می کنند.
به اعتقاد من، حرفه حسابداری به معنای اعم آن را دیگر همه می شناسند و اظهار عدم شناخت آن از سوی اشخاص، به عنوان نقطه ضعف آنان تلقی می شود پس اکنون میتوان ادعا کرد که حسابداری در دوره بلوغ خود قرار دارد با این وصف، زمانی می توانیم خود را در مسیر حرکت به سوی هدفِ آرمانی اعتلای حسابداری مطرح کنیم که به طور مستمر پاسخگوی به موقع نیازهای مشروع و معقول متقاضیان از طریق بهبود کیفی و کمی دانش و خدمات، پاسداری مسئولانه از اصول و موازین روشن و محکم تخصصی و اخلاقی و نهادینه کردن فضای حرفه و دانش حسابداری باشیم.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید. 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.