انتظارهای حرفه از جامعه حسابداران رسمی ایران, نشریه شماره ۷۵

 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
  فایلهای مرتبط
انتظارهای حرفه از جامعه حسابداران رسمی ایران, نشریه شماره ۷۵

حرفه حسابداری در معنای کلی پیوندی عمیق با شفافسازی، حسابدهی و پاسخگویی دارد تحقیقهای مستند  و دهه اخیر که درباره نقش حسابداری و حسابرسی در فرایند نظام های مردمسالار صورت گرفته نیز مؤید همین موضوع است در چارچوب این نظریه جایگاه و شأن حسابداران رسمی به عنوان امین ناظر ملت در جوامع مختلف بسی فراتر از نقش حرفه ای آنان در چارچوب استانداردهای حسابداری و حسابرسی است به همین علت امروزه در اساس با واژه هایی مانند مسئولیت اجتماعی، حسابرسی اجتماعی حسابرسی زیست محیطی توسعه پایدار مواجه شدهایم بررسی پیشینه حرفه حسابرسی نشان میدهد که این حرفه زمانی میتواند نقش اصلی خود را در جامعه ایفا کند که برخاسته از ضرورتهای خاص جامعه باشد بدین معنی که چنانچه در جامعهای مفاهیمی همچون پاسخگویی، حسابدهی، شفافیت موضوعیت نداشته باشند، این حرفه نیز قادر به حیات و استمرار فعالیت نیست.

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.