راهبری جامعه به شناخت تحلیلی انتظارهای حسابداران رسمی نیاز دارد, نشریه شماره ۷۵

 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
  فایلهای مرتبط
راهبری جامعه به شناخت تحلیلی انتظارهای حسابداران رسمی نیاز دارد, نشریه شماره ۷۵

در پی گذشتِ سیزده سال از زمان تأسیس جامعه حسابداران رسمی ایران از این پس جامعه، این نخستین بار است شاید که موضوعِ انتظارهایِ حسابدارانِ حرفه ای از جامعه، به طور مشخص و در اندازه ای که بتوان در یک شماره نشریه تخصصی حسابداری بررسی کرد مورد توجه قرار می گیرد؛ در حالی که این چگونگی از سازوکارهای اساسی هر نهاد مدنی، به ویژه نهادهای حرفه ای و از جمله جامعه است در همین پیوند در این نوشته که به منظور مشارکت با بررسی موضوع این شماره مجله حسابرس فراهم آمده است به نمودهای آشکارتر این جنبه از سازوکار جامعه در رویکردهای این نهاد و رفتار حسابداران حرفه ای عضو آن به فشرده ترین صورت پرداخت هایم این نوشته محتوایی تجربی توصیفی دارد و بر فرضهایی استوار است که در ادامه، در متن، توضیح داده شده است.

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.