حرفه حسابداری ایران: بیم ها و امیدها, نشریه شماره ۷۵

 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
  فایلهای مرتبط
حرفه حسابداری ایران: بیم ها و امیدها, نشریه شماره ۷۵

حسابداری زاییده کسب وکار و تجارت و خود زبانِ کسب وکار است رشد و بالندگی این حرفه بیش از هر چیز به رونق و شکوفایی یا زوال و افول اقتصادی هر کشور بستگی دارد توسعه حسابداری در کشورهای پیشرفته صنعتی و به طور عمده کشورهای به اصطلاح انگلوساکسون نشاندهنده این امر است اقتصادهای نوخاسته نیز به مقتضای رشد اقتصادی در جوامع خود نسبت به مقوله حسابداری به مفهوم وسیع خود اقبال نشان داده اند که نشانه های این رویکرد و استقبال را در به کارگیری وسیع استانداردها و سازوکارها تقویت مراجع حرفهای و حضور فعال در مجامع بین المللی حسابداری و توسعه برنامه های آموزش حسابداری می توانیم مشاهده کنیم.

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.