تئوری حسابداری از یک نمای کلی, نشریه شماره ۷۴

 ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
  فایلهای مرتبط
تئوری حسابداری از یک نمای کلی, نشریه شماره ۷۴

چرا موشکها برای پرتاب به آن همه انرژی نیاز دارند؟ چرا انسانها روی دو پا راه می روند؟ و چرا ممکن است تغییر روش حسابداری انقضای سرقفلی بر تصمیمهای مخارج سرمایهایِ برخی شرکتها اثر بگذارد؟ برای پاسخ به این پرسشها، ما باید به تئوری های جاذبه، تکامل و حسابداری رجوع کنیم. این تئوری ها به طور معمول و به خاطر توانشان در توضیح و پیش بینی، مورد توجه شایانی هستند؛ اما بهراستی چه چیزی به آنها چنین اعتباری بخشیده است؟ در واقع، ماهیت یک تئوری چیست؟ همچنین، ارتباط تئوری حسابداری با حسابداری چیست؟
اصطلاح «تئوری» به شکلهای گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرد. به این دلیل، معانی گوناگونی نیز دارد. یک تعریف این است که تئوری، یک چینش منطقی از گزاره هاست که عمومیتی کاهنده دارد (از گزاره کلی آغاز و به گزاره جزئی ختم می شود).  تعریف دیگر این است که تئوری مجموعه ای از نظرها است که برای توضیح مشاهده های انجامشده از جهان واقعی، مورد استفاده قرار می گیرند.

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.