مالیات بر ارزش افزوده و حسابرسی عملکرد مؤدیان, نشریه شماره ۷۴

 ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
  فایلهای مرتبط
مالیات بر ارزش افزوده و حسابرسی عملکرد مؤدیان, نشریه شماره ۷۴

در دنیای کنونی، مالیات به عنوان ابزار مهم اقتصادی بین محققان و کارشناسان اقتصادی و مالی مطرح است. مالیات در کشور پهناور ایران نیز مشابه بسیاری از کشورها، در بودجه عمومی دولتها جایگاهی ویژه دارد. مالیات بر ارزش افزوده، از انواع روش مالیات ستانی در کشورهای جهان است که ابتدا از کشور آلمان آغاز و سپس در بیش از150 کشور جهان گسترش یافته است. در ایران نیز قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387 به تصویب رسیده است.
در این مقاله، ابتدا نظام مالیاتی بهینه و کارامد و اصول آن و سپس پیشینه و تعریف مالیات بر ارزش افزوده و روشهای محاسبه آن ارائه می شود و در ادامه پیامدهای مالی و نیز حسابرسی عملکرد مالیات بر ارزش افزوده و ویژگیهای اساسی حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.