سیستم مدیریت دانش در سازمانها, نشریه شماره ۷۴

 ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
  فایلهای مرتبط
سیستم مدیریت دانش در سازمانها, نشریه شماره ۷۴

فرایند پی ریزی و پیاده سازی سیستم مدیریت دانش، فرایندی پویا و جامع است. نکته ای که باید به آن اشاره کرد اینست که با توجه به اینکه شرایط شرکتهای گوناگون تاحدودی با یکدیگر متفاوت است و هریک از آنها از پیاده سازی سیستم مدیریت دانش مقاصد خاصی را دنبال می کنند، نمی توان رویکرد یکسانی را برای همه آنها تجویز کرد. ازاینرو فرایند پیاده سازی سیستم مدیریت دانش باید بر پایه شناخت و تحلیل درست شرایط محیطی به منظور مطالعه امکان پذیری و هم راستاسازی مدیریت دانش با فرایندهای کسب وکاری شرکت باشد.
 در دنیای پویای کسب وکار امروزی هدف همه شرکتها رقابت و کسب مزیت رقابتی نسبت به رقیبان است و این مهم نیز فقط با فراهم آوردن زیرساختهای لازم برای تغییر، که همانا دانش مداری تمام و کمال میباشد، امکانپذیر است. البته نباید به دانش مداری به عنوان مفهومی سطحی نگریست و تنها آن را به بخشی از سازمان مانند کارکنان منحصر دانست، بلکه دانش مداری باید در همه اصول، قوانین، ساختارها، و فرایندهای سازمانی نهادینه شود.

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.