اهمیت و چالشهای به کارگیری استانداردهای گزارشگری مالی, نشریه شماره ۷۳

 ۱۳۹۳/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
اهمیت و چالشهای به کارگیری استانداردهای گزارشگری مالی, نشریه شماره ۷۳

اهمیت استانداردسازی جهانی در حوزه گزارشگری مالی از جمله هدفهایی است که تقریباً در تمام کشورهای جهان از جمله در هر نهاد بین المللی که مسئول نظام مالی بین المللی است، مطرح می باشد. ساختار بازارهای سرمایه به سرعت درحال تغییر و جهانی شدن است و چنین تغییری نیازمند گزارشگری براساس استانداردهای بین المللی می باشد. وجود تفاوتهای بسیار در استانداردهای بین المللی مختلف، معاملات در بازار سرمایه را با دشواریهای جدی مواجه کرده است. همچنین، شرکتهای بین المللی نیازمند ارائه صورتهای مالی خود براساس استانداردهای جهانی هستند. موارد نامبرده ضرورت به کارگیری استانداردهای بین المللی را بیش از پیش یادآور می شود؛ اما این سئوال همواره مطرح بوده که چگونه امکان اجرای استانداردهای بین المللی در یک منطقه وجود دارد؟ چه مواردی نیاز به ارزیابی و بررسی دقیق دارند؟ چه نیازهایی قبل از اجرای استانداردها باید برطرف شوند؟ اجرای استانداردها شامل سه گام اصلی سیاستگذاری، برنامه ریزی و ارزیابی منابع موجود می باشد و بدون بررسی این مراحل، اجرای چنین استانداردهایی در یک منطقه با چالشهای جدی مواجه خواهد شد.

  

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.