مدل منشور کمیته حسابرسی انجمن حسابرسان داخلی امریکا و بورس ایران, نشریه شماره ۷۲

 ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
مدل منشور کمیته حسابرسی انجمن حسابرسان داخلی امریکا و بورس ایران, نشریه شماره ۷۲

از سال 1972 که برای اولین بار کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحد، لزوم ایجاد کمیته حسابرسی برای شرکتهای سهامی عام و توصیه هایی برای اجرای مناسبتر این کمیته ها داشته، هریک از بورسهای سهام نیز بیانیه های الزام آور متعددی را برای شرکتهای پذیرفته شده شان وضع نموده اند. بخشی دیگر از بیانیه های صادره نیز غیرالزامی و اختیاری و صرفاً توصیه هایی برای تقویت بیشتر مسئولیت و عملکرد کمیته های حسابرسی بوده اند.
اما تأثیر قانون ساربنز اکسلی 2002 در فاصله کوتاهی پس از تصویب آن، بسیار قابل ملاحظه بوده و بر مبنای مشاهده های عینی صورت گرفته، آثار چشمگیر تغییر و بهبود رفتار کمیته های حسابرسی بر رعایت مجموعه بیانیه های صادرشده مزبور، عیان می باشد که در ابتدا به آنها اشاره خواهد شد. قابل ذکر است که مفاد این قانون شامل مقررات الزامی و نیز برخی از توصیه های غیرالزامی است، هرچند غرض از این گزارش، قیاس بخشهای قانون دراین ارتباط با سایر مقررات وضع شده قبل از آن نمی باشد، اما روند رفتار کمیته های حسابرسی بعد از قانون در رابطه با این بیانیه ها مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.