ظرفیت انتشار صکوک در بانکهای خصوصی در مقایسه با بانکهای دولتی, نشریه شماره ۷۲

 ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
ظرفیت انتشار صکوک در بانکهای خصوصی در مقایسه با بانکهای دولتی, نشریه شماره ۷۲

در کشورهایی که دارای جمعیت مسلمان زیادی هستند، استفاده از ابزار مالی متعارف مانند اوراق قرضه کارایی و مقبولیتی ندارد. بدین ترتیب دولتها، بانکها و شرکتها که به دنبال تأمین مالی و مدیریت بدهی خود هستند، نیازمند یافتن جایگزین هایی مطابق با اصول اسلامی اند و اینگونه است که در سالهای اخیر رشد ابزار مالی اسلامی که به صکوک شهرت یافته، بسیار چشمگیر بوده است.
با توجه به اهمیت شناخت و به کارگیری ابزار مالی اسلامی در این مقاله تلاش شده است روشی جدید با عنوان «اوراق صکوک» به منظور تأمین مالی و افزایش نقدینگی و اصلاح ساختار ترازنامه بانکها بر پایه اصول و موازین حاکم بر بانکداری اسلامی ارائه شود. از اینرو ابتدا با معرفی انواع صکوک، به بررسی صکوک اجاره و مرابحه در راستای شناسایی اوراق رهنی به عنوان دو نوع از انواع صکوک که در کشور در حال انتشار است، می پردازیم و سپس ظرفیت انتشار صکوک در بین 27 بانک موجود در کشور (دولتی و خصوصی)، مورد بررسی قرار گرفته و مقایسه می شود. در این مقایسه براساس مبلغ داراییهای ثابت (داراییهای قابل استفاده جهت انتشار صکوک) و همچنین میانگین داراییهای هر شعبه، از دو طریق به تعیین و بررسی ظرفیت انتشار صکوک به عنوان یک روش تأمین مالی و دارایی محور، پرداخته می شود.

 

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.