ایجاد و حفظ ساز و کارهای کارا برای اجرای نظام راهبری فناوری اطلاعات, نشریه شماره ۷۲

 ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
ایجاد و حفظ ساز و کارهای کارا برای اجرای نظام راهبری فناوری اطلاعات, نشریه شماره ۷۲

محیط فناوری اطلاعات (IT)  کسب و کار امروزی احتیاج به تطبیق مقررات، کنترل هزینه، دسترس پذیری، مدیریت ریسک، همسویی با کسب وکار، تحویل به موقع پروژه، تغییر و نوآوری مستمر برای تحویل ارزش به ذینفعان دارد. براورده سازی این تقاضاها، فشار روی هیئت مدیره و مدیران اجرایی را به منظور کسب اطمینان از نظارت کارا روی فناوری اطلاعات و ایجاد نظام راهبری یکپارچه با کل نظام راهبری شرکت، تشدید می کند.
نظام راهبری فناوری اطلاعات به سازمانها این امکان را خواهد داد که رفتار مطلوب را هنگام استفاده از فناوری اطلاعات پیش ببرند. در این رابطه سه جنبه کلیدی وجود دارد:
• تصمیمهای حیاتی که باید برای مدیریت کارا و به کارگیری فناوری اطلاعات (حوزه های فناوری اطلاعات) اتخاذ شوند، کدامند؟
• آنها توسط چه کسانی باید اتخاذ شوند (سبکهای نظام راهبری)؟
• چگونه آنها نسبت به حصول اطمینان از (سازوکارهای) کنترل، نظارت خواهند کرد؟

  

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.