شواهد حسابرسی درحسابرسی فناوری اطلاعات, نشریه شماره ۷۲

 ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
شواهد حسابرسی درحسابرسی فناوری اطلاعات, نشریه شماره ۷۲

فعالیتهای تجاری امروزه آنچنان به فناوری وابسته شده اند که حتی برای فعالیتهای عادی خود نیازمند پویشگر، چاپگر، پست الکترونیک و دیگر وسایل هستند. مهمتر از آن، نفوذ در حال افزایش سیستمهای فناوری اطلاعاتی پیچیده و دستگاههای تبادل الکترونیکی داده ها ماهیت معاملات بسیاری از واحدهای تجاری را الکترونیکی کرده است. همانطور که مبادلات واحدهای تجاری همگام با فناوری اطلاعات پیش رفته اند، حرفه حسابرسی نیز برای همگامی با پیشرفت فناوری تغییراتی داشته است.
استانداردهای حرفه حسابرسی حسابرسان را ملزم می سازد که برای ارائه اظهارنظر خود نسبت به صورتهای مالی، شواهدی کافی و معتبر جمع آوری کنند؛ در صورتی که ویژگیهای شواهد کافی و معتبر همراه با پیشرفتهای فناوری واحدهای تجاری به شدت تغییر پیدا کرده است. پیشرفتهای فناوری و سیستمهای پیچیده اطلاعاتی نه تنها شکل واقعی شواهدی را که حسابرس نیاز به جمع آوری دارد تغییر داده، بلکه اعتبار این شواهد را نیز تحت تأثیر قرار داده است. فناوری تأثیر درخورتوجهی بر شواهد حسابرسی داشته و رویه های حسابرسی موجود در برخی از روشها تغییر یافته است.

  

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.