اهمیت گزارشگری مالی به موقع در بخش عمومی, نشریه شماره ۷۱

 ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
  فایلهای مرتبط
اهمیت گزارشگری مالی به موقع در بخش عمومی, نشریه شماره ۷۱

دولتها با تهیه گزارشهای مالی به موقع، این امکان را فراهم می آورند تا شهروندان علاقه مند، پرداخت کنندگان مالیات و دیگر اعضای جامعه به اطلاعات مفیدی برای تصمیمگیری در موارد مختلف دسترسی داشته باشند؛ به عنوان نمونه، تصمیمگیری در مورد مسکن، آموزش، رأی دادن و خدماتی که آنان در ازای پرداخت مالیات دریافت می کنند. اما همواره دیدگاه سیاستگذاران دولتی اینگونه نیست؛ یعنی برخی از دولتها اطلاعات مالی را به موقع منتشر نمی کنند و مانع تصمیمگیری آگاهانه افراد جامعه می شوند.
استفاده کنندگان اطلاعات مالی این دولتها، ناگزیر از اطلاعات قدیمی و حدس و گمان در تصمیمگیری استفاده می کنند. این دولتها باعث کاهش اعتماد عمومی و اعتبار خود می شوند. گزارشگری مالی به موقع در بخش عمومی تا اندازه زیادی به سیاستگذاری تدوین کنندگان استانداردها و سیاستمداران دولتی بستگی دارد و عاملی برای افزایش پاسخگویی دولتها و اعتماد عمومی نسبت به آنها است.

  

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.