مفهوم سازی مجدد حسابرسی عملکرد در بخش عمومی, نشریه شماره ۷۱

 ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
  فایلهای مرتبط
مفهوم سازی مجدد حسابرسی عملکرد در بخش عمومی, نشریه شماره ۷۱

این مقاله در وهله اول، در رابطه با ارتقای سازوکارهای سازمانهای بخش عمومی است. در بسیاری از کشورها، سازمانهای بخش عمومی خدماتی مانند بهداشت ودرمان، آموزش، حمل ونقل و غیره را فراهم می کنند و کار آنان بر کیفیت و قیمت خدمات تأثیر می گذارد. مقایسه بین این سازمانها در کشورها آشکار کرده است که کیفیت ارائه خدمات نهادهای عمومی، تأثیر مهمی بر سلامت شهروندان دارد.
در بخشهای عمومی سراسر جهان، یک گروه انتخابی برای بهبود جنبه هایی از عملکرد بخش عمومی فعالیت می کند که شامل نهادهای عالی حسابرسی، کمیسیون بازرسی مجلس، کمیسیونهای ضدفساد، کمیسیونهای خدمات عمومی، برخی سازمانهای نظارتی و برخی کمیسیونهای حمل ونقل و کمیسیونهای خدمات بهداشتی است.
پژوهشگران عرصه های حقوقی، اقتصاد، سیاسی و حسابداری به تحلیل فعالیتهای روزانه بخش عمومی و اندازه گیری اثر آن بر کار سازمانهای بخش عمومی علاقه زیادی نشان دادهاند. در این میان، حسابرسی عملکرد بخش مهمی از کار بدنه بخش عمومی است.

  

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.