رهنمودهایی برای گزارشگری در حسابرسی عملیاتی, نشریه شماره ۷۱

 ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
  فایلهای مرتبط
رهنمودهایی برای گزارشگری در حسابرسی عملیاتی, نشریه شماره ۷۱

مرحله صدور و ارائه گزارش حسابرسی عملیاتی به عنوان آخرین مرحله اساسی هر حسابرسی عملیاتی بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا در صورتیکه مراحل برنامه ریزی راهبردی، برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی به درستی و در حد کفایت انجام شود، اما گزارش حسابرسی مناسبی ارائه نگردد، از ارزش و کیفیت دیگر مراحل نیز کاسته می شود.
این مقاله، با استفاده از استانداردهای حسابرسی عملیاتی منتشرشده از سوی سازمان حسابرسی و استانداردها و رهنمودهای حسابرسی عملیاتی منتشرشده سازمانهای بین المللی، به تشریح اقدامهای اصلی در گزارشگری حسابرسی عملیاتی پرداخته است. ابتدا برای جلب توجه حسابرسان، اهمیت گزارش حسابرسی عملیاتی بیان شده و مهمترین استانداردهای گزارشگری به صورت خلاصه مرور می شود. سپس به بررسی فرایند گزارشگری، ویژگیهای گزارش، شکل و محتوای گزارش حسابرسی عملیاتی پرداخته و در انتها، نکته های مهم در ارائه گزارش و برخی مسائل خاص بیان خواهد شد.

  

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.