چارچوبهایی برای ایجاد و ارزیابی کنترلهای داخلی, نشریه شماره ۷۱

 ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
  فایلهای مرتبط
چارچوبهایی برای ایجاد و ارزیابی کنترلهای داخلی, نشریه شماره ۷۱

سرعت رشد فعالیت شرکتها و همچنین اعمال کنترلهای عملیاتی و مالی جهت تداوم رشد و توسعه، از جمله ویژگیهای عمومی بیشتر شرکتها چه شرکتهای فعال و چه شرکتهای دارای فعالیتهای عملیاتی تازه تأسیس است. کنترلهای کاری ناقص یا ناکافی ممکن است منجر به تقلب، زیان مشتریان و حتی توقف عملیات واحد تجاری شود. مدیران فعالیتهای عملیاتی و پروژه های تازه تأسیس بیشتر اوقات به دلیل آنکه دانشی در زمینه برخورد با ریسک کنترل ندارند و همچنین به دلیل نداشتن منابع کافی برای برخورد با ریسک کنترل و یا برطرف کردن نیاز به وجودآمده برای کنترل، با شکست مواجه می شوند و دغدغه مدیریت این است که چگونه به طور مؤثر و کارا بین نیاز به کنترلهای قوی با تقاضاهای هر روزه مرتبط با اداره واحد تجاری تعادل برقرار کند.
در این مقاله چارچوبهای شناخته شده در ایالات متحد برای ایجاد و ارزیابی کنترلهای داخلی در واحدهای تجاری مطرح شده است. این چارچوبها به ترتیب عبارتند از: کنترل داخلی کوزو (COSO)- چارچوب یکپارچه، مدیریت ریسک واحد تجاری- چارچوب یکپارچه، اهداف کنترلی برای اطلاعات و فناوری مربوط و خودارزیابی کنترلی؛ که به طور مختصر تشریح خواهند شد.

  

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.