تحلیلی نظری پیرامون نظام مالی ایران, نشریه شماره ۷۱

 ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
  فایلهای مرتبط
تحلیلی نظری پیرامون نظام مالی ایران, نشریه شماره ۷۱

فرایند مرتبط ساختن هزینه ها و نتایج را بودجه ریزی عملیاتی می نامند. در حال حاضر این نوع بودجه ریزی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته استقرار یافته است؛ در کشور ما نیز لزوم برقراری این سیستم بودجه ریزی مورد توجه قرار گرفته و دولت موظف شده است تا پایان سالِ دوم برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به تدریج زمینه های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاههای اجرایی به نحوی فراهم آورد که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. همچنین، در اجرای بند 32 سیاستهای کلی برنامه پنجم و استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده موضوع ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص می یابد، پس از پرداخت به واحدهای مربوط بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و فقط براساس آیین نامه های مالی و معاملات، اداری و استخدامی هزینه می شود.

 

  

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.