تحلیلی بر شرایط حرفه حسابرسی, نشریه شماره ۷۰

 ۱۳۹۳/۰۲/۳۱
  فایلهای مرتبط
تحلیلی بر شرایط حرفه حسابرسی, نشریه شماره ۷۰

در این مقاله، در رابطه با موضوع محوری این شماره مجله با عنوان «راهکارهای ارتقای جایگاه و نفوذ حسابرسی در کشور»، سعی شده است با استفاده از مدلهای روز مطالعات راهبردی، تحلیلی از شرایط موجود حرفه حسابرسی ارائه شود. در این تحلیل از مدل پس تل (P.E.S.T.L.E.) برای بررسی محیط کلان حرفه، مدل 5 نیروی پورتر جهت بررسی تهدیدهای محیط رقابتی در سطح ملی و مدل سوات (SWOT) جهت بررسی نقاط تهدید و فرصت (عناصر بیرونی) و قوت و ضعف (عناصر درونی) استفاده شده است. از آنجایی که درک درست و جامع مشکل، بخش عمده ای از راه حل است، لذا امید است نتایج حاصل شده قدمی در راه شناسایی مشکلات و بهبود وضع موجود باشد.

 

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.