تأثیر تردید حرفه ای بر کیفیت حسابرسی, نشریه شماره ۷۰

 ۱۳۹۳/۰۲/۳۱
  فایلهای مرتبط
تأثیر تردید حرفه ای بر کیفیت حسابرسی, نشریه شماره ۷۰

دنیای تجاری و حرفه ای امروز دستخوش تحولهای بسیاری شده که از مهمترین دلایل این تحولها می توان به جهانی شدن اقتصاد اشاره کرد. جهانی شدن نه تنها به تجارت، بلکه به حرفه های مختلف نیز تسری یافته که به تبع آن تقاضا برای دقت نظر بیشتر نسبت به نتیجه کارهای حرفه ای، رو به افزایش است. به عبارتی میتوان گفت، امروزه کیفیت پیش شرط ورود به اقتصاد جهانی است.
در دنیای تجاری مورد اشاره، معاملات و رویدادهای اقتصادی از راه گردآوری شواهد به وسیله حسابداران مستند و در حسابها ثبت می شود. نتیجه معاملات و رویدادهای اقتصادی از حسابها استخراج شده و در چارچوب گزارشهای مالی در اختیار اشخاص ذینفع قرار میگیرد. این در حالی است که اطلاعات جهت دار، گمراه کننده، نامربوط یا ناقص می تواند موجب تصمیم گیری نادرست شود. پیچیدگی موضوعهای اقتصادی و فرایند تبدیل آنها به اطلاعات نیز موجب امکان بروز اشتباه در پردازش اطلاعات شده و به این ترتیب استفاده کنندگان از گزارشها را در تشخیص کیفیت گزارشهای ارائه شده دچار مشکل می نماید. از طرف دیگر، تضاد منافع بین تهیه کنندگان صورتهای مالی و استفاده کنندگان از آنها موجب نگرانی استفاده کنندگان میشود. همچنین عدم دسترسی مستقیم استفاده کنندگان و فاصله آنها از تولیدکنندگان اطلاعات، موجب می گردد استفاده کنندگان از گزارشهای مالی نسبت به آنها دچار ابهام و تردید باشند. در اینجاست که حسابرسی براساس نیازهای فوق شکل گرفته و وسیله ای برای رفع تردید و ابهام گزارشهای مالی به وسیله تأیید کیفیت آنها می باشد.

 

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.