اثربخشی کمیته حسابرسی, نشریه شماره ۶۹

 ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
  فایلهای مرتبط
اثربخشی کمیته حسابرسی, نشریه شماره ۶۹

به منظور نظارت بر فرایند و کیفیت گزارشگری مالی، عملکرد حسابرسی داخلی و مستقل، ارزیابی نظام کنترلهای داخلی، مدیریت خطر تقلب و...، کمیته حسابرسی از اعضای غیرموظف هیئت مدیره که مسئولیت اجرایی ندارند، تشکیل می شود. تحقیقهای مختلف نشان میدهد وجود کمیته حسابرسی قوی و کارامد در کنار حسابرسی داخلی و مستقل، موجب افزایش سطح کیفیت حسابرسی، کمک به مدیریت در بهبود امر راهبری سازمان با توصیه های مفید و افزایش سطح مسئولیت پاسخگویی در برابر ذینفعان می شود.

 

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.