اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده, نشریه شماره ۶۹

 ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
  فایلهای مرتبط
اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده, نشریه شماره ۶۹

نتایج حاصل از تحقیقی که به وسیله هیئت تدوین استانداردهای بین المللی حسابرسی و اعتباربخشی درخصوص استنباط استفاده کنندگان از گزارش حسابرسی استاندارد در سال 2006 انجام گردید، مصاحبه های انجام شده به وسیله هیئت تدوین استانداردهای بین المللی حسابرسی و اعتباربخشی با بسیاری از ذینفعان در سطح دنیا، و نظرهای دریافتی درخصوص گزارش مشورتی «بهبود ارزش گزارشگری حسابرس: در جستجوی گزینه هایی برای تغییر» که در سال 2011 به وسیله هیئت تدوین استانداردهای بین المللی حسابرسی و اعتباربخشی تهیه و منتشر شده بود، همگی گویای این بودند که شکل کنونی گزارشگری مناسب نیست؛ لذا هیئت تدوین استانداردهای بین المللی حسابرسی و اعتباربخشی در سال 2012  گزارش مشورتی با عنوان «بهبود گزارش حسابرس» منتشر کرد که در آن شکل جدیدی برای گزارشگری حسابرس پیشنهاد شده بود. در گزارش یادشده، تغییرهای عمده پیشنهادی در گزارش حسابرس و دلایل ایجاد آن تغییرها تشریح شده بود. پایان فرصت نظرخواهی آن گزارش 8 اکتبر سال 2012 بود. پس از پایان فرصت نظرخواهی آن گزارش، هیئت تدوین استانداردهای بین المللی حسابرسی و اعتباربخشی براساس نظرهای دریافتی به جمع بندی در خصوص تغییرهایی که باید در شکل گزارشگری حسابرس ایجاد شود، رسیده است. حاصل این جمع بندی تغییرهای اعمال شده در استانداردهای حسابرسی 700، 705، 706، 260، 570، 210، 230، 540، و 710 و تدوین استاندارد حسابرسی 701 است. در ادامه به طور خلاصه به تشریح تغییرهای پیشنهادی پرداخته می شود. گفتنی است که استانداردهای مذکور هنوز به صورت پیش نویس بوده و فرصت نظرخواهی آنها تا تاریخ 22 نوامبر 2013 است. پس از آن تاریخ، تغییرهای ایجادشده نهایی و در سال 2014 منتشر خواهد شد.

 

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.