تحلیلی ازکیفیت سود به عنوان ابزار مالی دادگاهی, نشریه شماره ۶۸

 ۱۳۹۲/۱۰/۳۰
  فایلهای مرتبط
تحلیلی ازکیفیت سود به عنوان ابزار مالی دادگاهی, نشریه شماره ۶۸

امروزه حرفه حسابداری از بررسی صرف موارد  نقض مقررات به بررسی تقلبهای انجام شده از سوی کارکنان و مدیریت نیز تغییر جهت داده است. بررسی ورشکستگی های روی داده در طول پنج سال اخیر نشان میدهد مدیریت به پنهان کردن دستکاریها در مبالغ عظیم وجه  نقد اقدام نموده و این موجب شده که بسیاری از سرمایه گذاران پس اندازهای زندگی خود را از دست بدهند (Manning, 2005).
واژه حسابداری دادگاهی به دیدگاهی جامع در مورد تقلب اشاره دارد که شامل پیشگیری از تقلب و تجزیه و تحلیل کنترلهای ضدتقلب نیز هست(Singelton et al., 2010). در چند دهه اخیر و در پی وقوع رسوایی های مالی در اروپا و امریکا، اهمیت حسابداری دادگاهی بیش از پیش توجه صاحبنظران را به خود جلب کرده است به نحوی که انجمن حسابداران رسمی امریکا(AICPA)، مؤسسه های حسابرسی و استادان دانشگاهی را برای آموزش مهارتهای مورد نیاز و کشف نیرنگهای مالی تشویق میکند. از سوی دیگر، انجمن از حسابداران جوانتر میخواهد که به حوزه حسابداری دادگاهی جذب شوند(حسابرس،1389).

 

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.